Generalforsamlinger GF 2020

Charlotte Ipsen - Valgoplæg

Hvem tager ansvar for lærernes samlede arbejdsbelastning?

CharlotteIpsen2020

Charlotte Ipsen,
Elsted Skole

Lærerarbejdet har siden indførelsen af Lov 409 været underlagt et massivt pres og en voldsom overstyring. Og selvom stemningen er skiftet, målstyringen erklæret død og dannelse igen er blevet stuerent, er der fortsat mange skoler, hvor lærere afkræves målstyringsforløb og omfattende dokumentation.

Fra at have Skoleintra som et digitalt hjælpemiddel, der leverer overblik og letter kommunikationen i hverdagen, har skiftende, ufærdige digitale hjælpeværktøjer som Aula og Min Uddannelse/Momo efterhånden indtaget en hovedrolle og blevet en tour de force, der hindrer effektiv og professionel opgavevaretagelse.

Et spild, som står i kontrast til den udtalte knaphed på ressourcer, der kendetegner skoleøkonomien og hverdagen på skolerne med mangel på tid til forberedelse og den vanskelige inklusion. Krav til lærerne er der til gengæld ingen knaphed på!

Det kalder på en ledelse på både skole- og forvaltningsniveau, som tager ansvar for, at lærerjobbet opleves attraktivt, men også på at vi som styrelse i ÅLF kommer meget tættere på skolerne, medlemmerne og tillidsrepræsentanterne. - Dét vil jeg fortsat kæmpe for!

Mærkesager:

  • Skoleledelse, der inddrager lærerne i skolens udvikling.
  • Plads til arbejdsmæssigt engagement og det, som ikke kan måles.
  • En styrelse i ÅLF, der synligt samarbejder om forbedringer for medlemmerne.