Generalforsamlinger GF 2020

Dorthe Krejlgaard Nielsen - Valgoplæg

DortheKrejlgaardNielsen2020 

Dorthe Krejlgaard Nielsen,
Viby Skole

Mærkesager:

  • Et meningsfyldt arbejdsliv
  • Digitale platforme
  • En kommunikerende fagforening
  • Folkeskolen først

Et godt arbejdsliv er meningsfyldt, derfor er fagpolitik og arbejdsmiljø fundamentale kamppladser for mig. Jeg vil arbejde for klarhed om fastsatte krav og rammer, dette gennem fagpolitisk fodarbejde, Aarhusaftalen og din opgavebeskrivelse.

De digitale platforme skal være funktionsdygtige. For mig er det essentielt, at vi får skabt plads og ro til indsigt og fordybelse af de platforme, vi allerede har. Min tilgang er kritisk-konstruktiv, da de skal stilladsere og ikke frustrere i hverdagen. 

ÅLF er en troværdig og stærk fagforening, derfor skal vi fortsat insisterer på indflydelse hos lokalpolitikerne. Jeg vil være med til at vejlede politikerne til at føre en økonomisk og ambitiøs B&U politik, også i trange tider. Folkeskolen skal være førstevalget i Aarhus. Det er også en fagpolitisk opgave at rammesætte, hvad vi forventer af ledelsen på skolen, fx skal din nærmeste leder være tilgængelig i forhold til sparring, den ret vil jeg kæmpe for.

Jeg er fagpolitisk meningsdanner.

Følg mig på:

  • Facebook
  • Som Meningsdanner