Generalforsamlinger GF 2020

Dorthe Ryom Fisker - Valgoplæg

Giv professionen ordet!

DortheRyomFisker2020

Dorthe Ryom Fisker,
Næstformand

Større krav, færre ressourcer og en digitalisering hijacket af nedskæringsdagsordenen presser arbejdsmiljøet på de aarhusianske folkeskoler. Vi lærerne oplever, at når der skal digitaliseres, så er det ofte udtryk for, at der skal effektiviseres, og vi skal arbejde smartere. Men digitalisering kræver tid, og viden og styring er vigtig, for at det lykkes. Koncepter ovenfra kræver grundlæggende diskussioner på lærerværelset om, hvad tiltaget betyder for lærerne og eleverne. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi som lærere tidligt og i langt højere grad inddrages i de forandrings- og beslutningsprocesser, der påvirker vores arbejde på folkeskolerne. Udviklingen af den gode undervisning og rammerne for optimale trivsels- og læringsvilkår skabes og udvikles indefra.

I de seneste to år er mængden af forandringer på det digitale område nået nye og uoverstigelige højder, og frustrationen over det er en stor belastning for lærerne. Jeg tror ikke på, at opgaverne bliver færre eller at vi får forandringshastigheden ned. Men hvis det er præmissen, hvad er så løsningen? Løsningen står ikke lige for, men vi skal i fællesskab finde en ny og bedre vej. For mig handler det blandt andet om en langt bedre og rettidig information og inddragelse af de fagprofessionelle. Og ikke mindst handler det om, at det centrale niveau og skolernes ledelse tager ansvaret for prioritering i opgaverne, og sikrer at medarbejderne kender til de forandringer, der kommer, og det i så god tid, at en implementering og organisering af opgaven er mulig.

Jeg vil fra min næstformandsstol fortsat og vedholdende blive ved med at påvirke arbejdsgiver og de ansvarlige politikere til at tage medansvaret for, at vi finder løsning på de mange forstyrrelser, der er i skolen i dag. Målet må og skal være, at vi i Aarhus reelt bliver stærkere sammen, det sker kun, hvis vi giver professionen ordet, og alle lytter og forstår.