Generalforsamlinger GF 2020

Jesper Hejndorf - Valgoplæg

Ordentlige forhold både under og efter arbejdslivet

JesperHejndorf2020

Jesper Hejndorf,
Katrinebjergskolen

Mange medlemmer kan i perioder opleve arbejdslivet som en mental belastning. I værste konsekvens må de trække håndbremsen p.g.a. arbejdsbetinget stress eller symptomer derpå. Sådan skal det ikke være. Vi må kunne forvente et trygt og ordentligt lærerjob til klokken ringer ud fra den allersidste undervisningslektion.

I Århus Lærerforening har vi forhandlet en justering af Aarhusaftalen gældende fra kommende skoleår. Den sikrer, at ingen lærere skal undervise mere end maksimalt 26 lektioner om ugen. Selvom det er en væsentlig forbedring af vilkår for mange lærere i byen, så er der stadig forhold, som trænger til væsentlige løft. Derfor skal vi ikke bare læne os tilfredse tilbage. Vi må rette fokus mod:

  • Aftalte vilkår for nyuddannede, der skal give lavere undervisningsmaksimum.
  • Forbedrede forhold, der forebygger arbejds-/familiekonflikter.
  • Styrkelse af pensionsopsparing med indbygget fleksibilitet for kolleger med et langt arbejdsliv foran sig.
  • Genindførelse af ordning, der tager toppen af arbejdstiden for kolleger, der er i den sidste fase af arbejdslivet.

Udover foreningens økonomi, vil jeg arbejde for disse forhold i en kommende styrelsesperiode.