Generalforsamlinger GF 2020

Katrine Vinther Nielsen - Valgoplæg

Opgør med forvaltningsfagforeningen

KatrineVintherNielsen2020

Katrine Vinther Nielsen,
Beder Skole

Det er min ambition, at vores lokale lærerforening bliver langt mere demokratisk på alle niveauer, så medlemmerne også bliver involveret i at forbedre vores arbejdsvilkår og arbejdsmiljø: I styrelsen slås jeg for, at medlemmerne bliver inddraget rettidigt, så vi kan blive reelle politikskabere. Det er fortsat min ambition, og mit mål, at TR og styrelsen skal styrkes endnu mere.

Jeg mener, at ÅLF kan være mere tydelig og kritisk over for tiltag på skoleområdet:
Det politiske arbejde i foreningen skal give mening og aflastning ude på skolerne, ikke nye koncepter og overdreven fokus på data.

Med min erfaring som TR, inddrager jeg viden om udfordringerne fra virkeligheden. Derfor skal der fortsat være fokus på forbedring af Aarhusaftalen. Vi skal turde tale om belastningerne i lærerarbejdet, lærerne skal stadig kunne give udtryk for, at der fortsat ikke er sammenhæng mellem krav og ressourcer, fordi skoledagene er lange og inklusionen omfattende. Aftalen skal derfor tage højde for alle de opgaver, lærerne skal løse.

Jeg skriver blogs, læserbreve og deltager i faglige demonstrationer, fordi jeg mener, at fagforeningen skal være fagpolitisk aktiv og synlig.

  • Ærlig og ægte involvering.
  • Skoleudvikling med udgangspunkt i skolerne.
  • Aarhusaftalen skal fortsat forbedres.