Generalforsamlinger GF 2020

Lars Spanggard Jensen - Valgoplæg

Gode forhold i hele Aarhus

LarsSpanggaardJensen2020

Lars Spanggaard Jensen,
Sabro-Korsvejskolen

Århus Lærerforening arbejder hårdt for at skabe gode og ensartede forhold for medlemmerne. Med den nye Aarhusaftale er vi kommet et godt stykke af vejen med et undervisningsmax på 26 lektioner om ugen på alle skolerne. Nu er skrækeksemplerne med opskruede timertal på skoler med dårlig økonomi ryddet af vejen. Men vi har stadig mange ønsker, som vi endnu ikke er kommet i mål med.

Der skal arbejdes for ens vilkår for tillidsvalgte, for videreuddannelse og for prøveafvikling.

Disse tre punkter vil jeg gerne arbejde for kommer med i den næste Aarhusaftale.

Gode forhold i hele Aarhus handler også om indledninger og afrundinger på arbejdslivet. Århus Lærerforening har med projektet: ”Fundament til dit lærerliv” haft fokus på unge, nyuddannedes udfordringer med skolernes hverdag. Det har været en succes, som arbejdsgiverne nu også anerkender som et fælles ansvar. I næste periode vil jeg kæmpe for, at ÅLF sætter fokus på seniorerne på arbejdspladsen. Det må også være et fælles ansvar, at man kan holde til arbejdet, når man bliver ældre.

Jeg vil fortsat gerne kæmpe for gode forhold for alle lærere i hele Aarhus.