Generalforsamlinger GF 2020

Lise Lundgaard Jensen - Valgoplæg

Lang og sej kamp sikrer resultater

LiseLundgaardJensen2020

Lise Lundgaard Jensen,
Næshøjskolen

ÅLF har i årene siden lockouten gjort et stort arbejde for at genskabe rammer for lærerarbejdet, der sikrer, at vi kan udføre arbejdsopgaverne, uden at vi knækker. Senest eksemplificeret ved loftet på undervisningstiden, som har sænket undervisningspresset på mange århusianske skoler.

Fortsat kamp
Vi ER på vej, og meget er gjort, MEN vi har lang vej endnu!

Hvorfor? Fordi undervisningsopgaven kombineret med mængden af andre opgaver fortsat er for tung. Man går på evigt kompromis med sig selv - og Folkeskoleloven i øvrigt - når man står i klassen uforberedt og føler sig utilstrækkelig. Vi er inklusions-pressede; utallige netværksmøder og individuelle handleplaner skal kombineres med differentieret undervisning, der også skal ”ramme” de fagligt stærkeste elever. Digitaliseringsprocesser/IT-systemer, der ikke fungerer, og hvor medarbejderinddragelsen i valg af systemer samt indsigt i lærernes daglige brug virker til at være ikkeeksisterende. Oveni skal vi desuden forholde os til sikkert velmente, men ressourcemæssigt underfinansierede, projekter centralt fra.

Fælles styrke
Disse er nogle af kardinalpunkterne, når vi skal kæmpe videre for gode arbejdsforhold. Jeg mener, at vi kun kan gøre det i fællesskab: Medlemmer, tillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentantsuppleanter, styrelsesmedlemmer og formandskab. Og det arbejde vil jeg gerne deltage i!