Generalforsamlinger GF 2020

Nikolaj Thomsen - Valgoplæg

Den levende fagforening

NikolajThomsen2020

Nikolaj Thomsen,
Skåde Skole

Vælger du mig til styrelsen, stemmer du for forandring, involvering, nytænkning, konstruktiv dialog og en fagpolitisk engageret tillidsrepræsentant.

Den vigtigste opgave for mig er at få de ideer og udfordringer, som lever ude på skolerne omsat til fagpolitiske handlinger. ÅLFs politik skal skabes ud fra medlemmernes virkelighed.

Jeg vil arbejde for, at styrelsen og ÅLF kommer tættere på skolernes hverdag.
I dag virker styrelsens arbejde usynligt for mange medlemmer. Et tæt samarbejde mellem styrelsen og skolerne giver grundlag for gode beslutninger.
Fagforeningsarbejdet skal kvalificeres ved et langt tættere og forpligtende samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og styrelsen ud på skoleniveau.

Vi har brug for en synlig styrelse, der fungerer som talerør for de enkelte skoler, så de politiske initiativer og strategier, der besluttes i ÅLF, udspringer fra den oplevede praksis. 

Det er vigtigt, at vi internt i foreningen (på alle niveauer) debatterer, hvorledes vi skal forholde os til nye initiativer som SLF, Aula, en-til-en strategien og Aarhusaftalen, INDEN de udmøntes. Vi skal forfølge samarbejdssporet med kommunen, men samtidigt være meget tydelige, når arbejdsmiljøet bliver presset.

  • ÅLFs politik skabes i dialog med medlemmerne og tillidsrepræsentanter.
  • Tid på opgaver.
  • Krav til politikerne om en holdbar økonomisk ramme.