Generalforsamlinger GF 2020

Rikke Gierahn Andersen - Valgoplæg

#Lærerliv #fraHoldningtilHandling

RikkeGierahnAndersen2020

Rikke Gierahn Andersen,
Højvangskolen

Arbejdsmiljø
Et trygt og sundt arbejdsmiljø skal prioriteres højt. Alt for mange medlemmer oplever at stå i et “trafikkryds” af umulighed og lang opgavekø! Der skal skabes bedre balance og forebyggelse af stress, vold, trusler og arbejdspres. Arbejdsmiljøet styrkes gennem inddragelse, samarbejdskultur, plads til at fejle, fleksibilitet og professionelt råderum.

Aarhusaftalen
Maximalt undervisningstimetal er væsentlig arbejdstidsforbedring, der kan bidrage til opprioritering af forberedelse og samarbejde om god undervisning. Næste mål må være aftale om prøveafvikling og efteruddannelse.

Inklusion 
Det nye “sort” er såkaldte “mellemformer”. ÅLF skal på banen med fagligt funderede løsninger eks. co-teaching og PPR-medarbejdere ud i undervisningen for at hjælpe lærere med elever/klasser i vanskeligheder frem for endeløse netværksmøder uden effekt. Inklusionstiltag skal gavne eleverne, ikke være skrivebordsbesparelser.

Digitalisering
Kommunale læremiddel-indkøb risikerer at reducere undervisningsdifferentieringsmuligheder og indskrænke læreres metodefrihed.
Læringsplatformen holder liv i de godt 3000 læringsmål, som nu er frivillige/vejledende, AULA fungerer ikke hensigtsmæssigt som lærerværktøj og overblik i travl dagligdag.

Skoleudvikling
Skoleudvikling (SLF) kræver samarbejdstid og nærværende ledelse. En mangfoldig folkeskole kan ikke sættes på dataformel, men skal baseres på undervisningspraksis og fagprofessionel viden om det, som tæller allermest, nemlig relationen til eleverne for at fremme faglighed og trivsel med folkeskolens formål for øje.