Generalforsamlinger GF 2020

Søren Hansen - Valgoplæg

SørenHansen2020

Søren Hansen,
Solbjergskolen

Hvis jeg bliver valgt som styrelsesmedlem i ÅLF, vil jeg have fokus på, at der bliver en bedre balance mellem ressourcer, krav og den enkelte lærers opgaver. I tråd med Aarhusaftalen skal der sikres et undervisningsmax og flexibilitet i tilstedeværelsestiden, således at der frigøres tid til velforberedt undervisning med variation og øje for både den enkelte og fællesskabet. Vi skal arbejde ihærdigt for at sikre tid og rammer til efter-/videreuddannelse, så vi kan håndtere det stadigt stigende antal elever med særlige behov. Det er min klare overbevisning, at vi helt grundlæggende ikke er uddannet godt nok til at imødekomme den store inklusionsopgave, der er en realitet på de aarhusianske folkeskoler. Det skal vi have lavet om på. Størstedelen af mine kollegers frustrationer udspringer netop af valget mellem at tilgodese enkelte elevers behov eller resten af klassen. Vi skal kunne rumme og udvikle såvel den enkelte som fællesskabet. Det skaber trivsel, arbejdsglæde og gode læringsmiljøer for både elever og lærere.

Jeg vil være garant for at stille kritiske spørgsmål til forvaltning og politikere. Vi bliver kontant bombarderet med nye projekter af meget tvivlsom karakter. Jeg vil kæmpe for, at der prioriteres i opgaverne, så der er tid til kerneopgaven.