Generalforsamlinger GF 2020

Troels Søgaard Pedersen - Valgoplæg

En involverende fagforening

 TroelsSøgaardPedersen2020

Troels Søgaard Pedersen,
Elsted Skole

Som TR indkaldte jeg i foråret 2019 til fagligt klubmøde. Dagsordenen? Mine kolleger skulle prioritere, hvad der stod højest på ønskelisten i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet og lette en stresset skolehverdag.

Mere tid til forberedelse! Tid på opgaverne! Mere tid til inklusionsopgaven!

Så… det arbejder jeg for!

Min fornemste opgave? At være lydhør! Bringe synspunkter til ledelsen. At kunne samarbejde, bilag-1-drøfte, agere strategisk. Finde fælles retning. Og sige fra, når nok er nok. Et arbejde fyldt med udfordringer og dilemmaer, men fremfor alt mega-spændende og meningsfuldt!

Jeg mener, et styrelsesmedlem skal arbejde på samme måde. Ud på ”lærerværelset”. Være synlig og kendt af medlemmerne. Få inputs til styrelsesarbejdet i ”maskinrummet” i Grønnegade.

Vi skal sætte styrelsesmedlemmerne i spil.

Målet? En stærk og involverende fagforening, mere dialog og ideudveksling mellem styrelsen, de tillidsvalgte og medlemmerne ude på skolerne.

F.eks. igennem:
- Et tættere samarbejde i regionerne mellem styrelsesmedlemmerne og de tillidsvalgte.

- 1-2 faglige klubmøder på skolen om året, hvor styrelsesmedlemmerne deltager i ”Foreningspolitisk Spørge-Jørgen”, hvor medlemmerne kan stille spørgsmål til aktuelle emner eller give input og ideer om lokale forhold med tilbage til styrelsen.

Mine mærkesager:

  • En involverende fagforening.
  • Flere penge til skoleområdet.
  • Et bedre lærerliv.