Generalforsamlinger GF 2020

Vær med i foreningens politiske arbejde

Bland dig - GF-valg 2016
Vil du repræsentere dine kolleger, blande dig i skolepolitikken og være med til at sætte kursen for din forening? Så grib chancen nu og stil op til styrelsesvalg i Århus Lærerforening den 13. marts!

Der er valg til formand, næstformand og styrelse (samt suppleanter) på Århus Lærerforenings generalforsamling den 13. marts 2020.

Valget gælder for 2 år fra 1. april 2020. Styrelsen holder møder om torsdagen og der ydes frikøb.

Som styrelsesmedlem i Århus Lærerforening bliver du en del af foreningens politiske arbejde. Styrelsen udøver og træffer konkrete beslutninger om foreningens politik efter den overordnede linje som generalforsamlingen fastlægger. Styrelsen forsøger herigennem at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, at styrke sammenholdet imellem medlemmerne og tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.

Du kan få bragt dit valgoplæg på Århus Lærerforenings hjemmeside og i en folder, der bliver udsendt til skolerne inden generalforsamlingen. Deadline er den 19. februar 2020 kl. 12.00. Valgoplægget må være på max 200 ord og evt. medfølgende foto skal være i høj opløsning (300 dpi).

Valgoplægget skal sendes til sekretær Tania Madsen på tama@dlf.org. Og ønskes der mere information om styrelsens arbejde, kan du kontakte næstformand Dorthe Ryom Fisker på dofi@dlf.org eller mobil 5192 2492. 

Medlemmer, der ønsker at stille op, kan melde sit kandidatur helt op til selve generalforsamlingen.

Jesper Skorstengaard og Dorthe Ryom Fisker genopstiller til henholdsvis formands- og næstformandsposten. Derudover er der valg til 10 styrelsesposter, hvor følgende af nuværende styrelsesmedlemmer genopstiller:

  • Andreas Ravn Skovse, Tovshøjskolen
  • Arne Krogsgaard, Åby Skole
  • Charlotte Ipsen, Elsted Skole
  • Christine Kvist Meldgaard, Lystrup Skole
  • Flemming Pedersen, Kragelundskolen
  • Jesper Hejndorf, Katrinebjergskolen
  • Katrine Vinther Nielsen, Beder Skole
  • Kenneth Lindbirk Thomassen, Tranbjergskolen
  • Lars Spanggaard Jensen, Sabro-Korsvejskolen
  • Rikke Gierahn, Højvangskolen

Danmarks Lærerforenings kongres

Århus Lærerforening har 12 delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres. Det betyder, at samtlige medlemmer af styrelsen i Århus Lærerforening også er kongresdelegerede.