Generalforsamlinger

GF 2021 - online

GF 2021_online
Generalforsamlingen afholdes virtuelt som følge af Covid-19 torsdag den 10. juni fra kl. 16.30.

Da generalforsamlingen afholdes virtuelt som følge af covid-19, vil deltagelse kræve en før-tilmelding. Medlemmer vil modtage et tilmeldingslink torsdag den 3. juni til den mail, man har oplyst i medlemssystemet/Min Side. 

Sidste frist for tilmelding via det tilsendte link er tirsdag den 8. juni kl. 10.00.

 

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ÅRHUS LÆRERFORENING, DLF - KREDS 133

Generalforsamlingen afholdes virtuelt torsdag den 10. juni kl. 16.30 - ca. kl. 18.00

ENDELIG DAGSORDEN (ifølge vedtægternes § 9):

1.     Valg af dirigent.
2a.   Vedtagelse af forretningsorden.
2b.   Valg af referent.
3.     Formandens beretning.
4.     Indkomne forslag.
5.     Regnskab for Århus Lærerforening.
5a.   Regnskab for Særlig Fond.
6.     Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorarer.
7.     Budget og fastsættelse af kontingent.
8.     Eventuelt.

Beretning - foreningens arbejde - GF 2021

Thumbnail - Beretning til GF 2021