Høringssvar vedr. fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Århus Lærerforening påpeger ved en ny forankring af Fokusskolen og Unge i Cen­trum er det allervigtigste for de unge, at kvaliteten af de pædagogiske tilbud bevares.

Den ekspertise, der er opbygget omkring de to tilbud til særligt sårbare unge, må ikke gå tabt.

Det er derfor positivt, at der er fokus på at sikre, at de kompetencer og erfa­ringer, der er opbygget i tilbuddene, videreføres i de fremtidige tilbud.

Fokusskolen

Foreningen tager godt imod, at der tages højde for budgettildelingen til Fokusskolen, så hverken Vestergårdskolens 10. klassetilbud eller distriktsskolens undervisning berøres af udsving i Fokusskolens elevtal.

Dermed har Vestergårdskolen mulighed for at planlægge skoleåret med den nye opgave, uden at skulle regulere i antallet af medarbejdere hen over året.

Det er væsentligt, at Vestergårdskolens ungemiljø og de pædagogiske/fysiske rammer di­mensioneres og tilpasses Fokusskolens opgaveløsning.

Unge i Centrum

Placeringen af Unge i Centrum på Alléskolen er ikke kun en lokalemæssig udbygning af Al­léskolen. Der skal også her være opmærksomhed på, at det pædagogiske indhold sikres og tilpasses elevgruppen Unge i Centrum. Pædagogiske kompetencer fra det eksisterende til­bud skal følge med.

Det er væsentligt, at Alléskolens ungemiljø og pædagogiske/fysiske rammer dimensioneres og tilpasses opgaveløsningen for Unge i Centrum.