Høringssvar vedr. mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og lektiehjælp

Århus Lærerforening støtter indstillingen, men har følgende kommentar:
  • Det fremgår af byrådsindstillingen, at beslutning om oprettelse af tilbud om lek­tiehjælp i SFO fremadrettet kan indgå som en del af skolebestyrelsens og SFO-forældrerådets arbejde med mål- og indholdsbeskrivelse.

Århus Lærerforening understreger, at den lokale beslutning om at gøre lektie­hjælp frivilligt bør tages i en inddragende og samarbejdende proces med det samlede pædagogiske personale for undervisning og SFO.