Høringssvar vedr Voksenhandicap Gentænkt

Århus Lærerforening støtter indstillingen, men har følgende kommentarer:
  • Århus Lærerforening finder det positivt, at der i processen med udarbejdelse af Voksenhandicap Gentænkt har været en høj grad af medindflydelse på alle niveauer. For den bedste implementering og kvalificering ønsker vi at understege, at der i den fremadrettede proces ligeledes skal være mulighed for inddragelse og indflydelse for medarbejdere. Det er en afgørende faktor at det sker gennem MED-systemet.
  • En løbende og grundig evaluering af processen skal være højt prioriteret. Voksenhandikap Gentænkt er en stor reorganisering af området, og derfor skal der være en særlig opmærksomhed på, at der risikovurderes grundigt på alle de tiltag, som reorganiseringen fører med sig.
  • Voksenhandikapområdet har igennem de seneste år været gennem adskillige besparelser og økonomiske tilpasninger. Der skal derfor være høj bevågenhed på, at opgaverne passer med de tildelte ressourcer.
  • Århus Lærerforening vil opfordre til, at der i den nye struktur bliver værnet om værdien af at have selvstændige skole- og dagtilbud, med respekt for den specialiserede viden, der er oparbejdet på de enkelte tilbud.