Høringssvar vedrørende organisering af FU

Århus Lærerforening tager til efterretning, at byrådets partier med den foreslåede indstilling har valgt ikke at lade den naturlige kobling mellem fritids- og ungdoms­skoleområdet og folkeskoleområdet ske.

Foreningen anerkender, at det kan have værdi i sig selv, at der holdes ro om arbejdet på fritids- og ungdomsskoleområdet, og den vigtige indsats der gøres i forhold til udsatte unge. Det undrer dog til stadighed, at der i indstillingen fx gøres meget ud af at skabe en strukturel harmonisering i forhold til folkeskolen, således at fritidsklub­berne fremadrettet er målrettet 5. - 6. klasse, og at FU-tilbuddene flyttes fysisk ind på skolerne, uden at der tages højde for det som mange høringssvar konkluderede, nemlig at der i forlængelse af folkeskolereformen og 0-18 års perspektivet bør skabes større helhed mellem skole og fritidsdel.

Århus Lærerforening ser gerne, at der i forbindelse med de fysiske rammer for klub­tilbuddene og eventuel indflytning på skolerne, samt forudsætningen for et tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger ses på, hvordan det gøres, når indstillingen i den grad adskiller skole og fritid såvel økonomisk som kulturelt.

Ligeledes ønsker Århus Lærerforening belyst, hvordan en længere skoledag som følge af skolereformen, mere tilstedeværelse for lærerne som følge af ny arbejdstids­aftale, og indflytning af fritids- og ungdomsskolen vil belaste personalefaciliteterne.

Med venlig hilsen

Jesper Weber Skorstengaard