Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø for medlemmerne er blandt de vigtigste indsatsområder for Århus Lærerforening. Læs mere om dit arbejdsmiljø her.
Arbejdsskader Arbejdsskader

Hvis du kommer til skade på din arbejdsplads skal det meldes som en arbejdsskade. Her kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig, hvis du kommer til skade.

Vold og trusler Vold og trusler

Alle overgreb (vold og trusler samt nedværdigende behandling) på ansatte skal registreres og eventuelt anmeldes som arbejdsskade af skolelederen.

Fysisk arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø

Hvad kan du med rette kræve af de fysiske rammer for dit arbejde?

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø

Problemer som stress, mobning og chikane på arbejdspladsen skal håndteres på lige fod med de fysiske arbejdsmiljøproblemer - men med andre værktøjer.