Løn og penge

Sommerferien 2024 - feriedage - økonomi Sommerferien 2024 - feriedage - økonomi

For lærere og børnehaveklasseledere ansat ved folkeskolerne i Aarhus Kommune, er der i 2024 kollektivt ferielukket fra og med torsdag d. 4. juli til og med onsdag d. 31. juli.

Løn Løn

Lønnen er sammensat af centralt og lokalt aftalte løndele. Her kan du læse mere om din løn.

Fritvalgsordningen Fritvalgsordningen

Har du taget stilling til fritvalgsordningen i din løn? Som kommunalt ansat får du et tillæg på 0,83 procent af din pensionsgivende løn. Det kaldes fritvalgstillægget.

Pension Pension

Om overenskomstpension - LP pension - og Tjenestemandspension.

Rejse- og befordringsgodtgørelse Rejse- og befordringsgodtgørelse

Her kan du læse om reglerne for Rejse- og befordringsgodtgørelse og Time- og dagpenge.

Jubilæumsgratialer Jubilæumsgratialer

Reglerne er forskellige for ansatte i Aarhus Kommune, Samsø Kommune, i Region Midt og for statsansatte. Læs mere om de forskellige gratialer her.