Løn og penge

Løn Løn

Lønnen er sammensat af centralt og lokalt aftalte løndele. Her kan du læse mere om din løn.

Manglende opsparet ret til løn i vinterferien - uge 7 Manglende opsparet ret til løn i vinterferien - uge 7

Aarhus Kommunes folkeskoler holder kollektivt ferielukket i uge 7 (15. – 19. februar 2021). Langt hovedparten af lærerne og børnehaveklasselederne vil have opsparet ret til betaling under ferien.

Indefrosne feriemidler – hvad, hvornår og hvordan? Indefrosne feriemidler – hvad, hvornår og hvordan?

Folketinget har vedtaget, at du kan få de indefrosne feriepenge, som du har optjent i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020, udbetalt. Har du været ansat i hele perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, så svarer det til 3 ugers feriepenge. Det er frivilligt om du vil have pengene udbetalt, og du skal selv søge om udbetalingen af de indefrosne feriepenge.

Fritvalgsordningen Fritvalgsordningen

Har du taget stilling til fritvalgsordningen i din løn? Som kommunalt ansat får du et tillæg på 0,83 procent af din pensionsgivende løn. Det kaldes fritvalgstillægget.

Pension Pension

Om overenskomstpension - LP pension - og Tjenestemandspension.

Rejse- og befordringsgodtgørelse Rejse- og befordringsgodtgørelse

Her kan du læse om reglerne for Rejse- og befordringsgodtgørelse og Time- og dagpenge.

Jubilæumsgratialer Jubilæumsgratialer

Reglerne er forskellige for ansatte i Aarhus Kommune, Samsø Kommune, i Region Midt og for statsansatte. Læs mere om de forskellige gratialer her.