Syg - og hvad så?

Ferie og sygdom Ferie og sygdom

I forhold til sygdom i forbindelse med ferie afhænger dine rettigheder af, om du er sygemeldt før ferien påbegyndes eller om sygdommen opstår under ferien.

Sygefravær Sygefravær

Hvis du er sygemeldt i længere tid, kan alle de mange spørgsmål om, hvad der sker med arbejde, ansættelse og indtægtsgrundlag, give anledning til yderligere bekymring. Her finder du korte svar på nogle af de spørgsmål.

Lægebesøg i arbejdstiden Lægebesøg i arbejdstiden

Læs mere om reglerne vedr. fravær ved lægebesøg her.

Fleksjob

Bevilling af fleksjob kan komme på tale, hvis din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat af helbredsmæssige årsager. Her finder du også oplysninger om den gamle og den nye fleksjobordning.

Sygemeldt og pension

Der er flere ting, du skal være opmærksom på vedrørende din pension, hvis du er sygemeldt gennem lang tid, bliver kronisk syg eller visiteret til et fleksjob. Det kan du læse mere om her.