Lægebesøg i arbejdstiden

Lægebesøg i arbejdstiden

Som følge af overenskomsten har du som medarbejder ret til løn under sygdom. Dette gælder normalt akut opstået fravær men giver også ret til at gå til læge eller tandlæge med løn ved disse akutte opståede sygdomme.

Ved andre almindelige lægebesøg, ambulant hospitalsbehandling, undersøgelse eller behandling hos speciallæge, ordineret besøg hos f.eks. fysioterapeut eller kiropraktor, som du er blevet henvist til af egen læge eller som er en del af din ”helbredelse” gælder sygdomsbegrebet også, og dermed har du også ret til fri med løn. Disse ”ikke-akutte” undersøgelser m.v. skal dog så vidt muligt placeres uden for arbejdstiden, og er det ikke muligt, så skal det ske under hensyntagen til arbejdets udførelse/virksomheden.

Til slut skal det slås fast, at hvis fravær skyldes generelle lægebesøg/ tandlægeeftersyn af forebyggende karakter, så er det ikke sygdom og derfor heller ikke omfattet af overenskomsten. Dermed kan du f.eks. som medarbejder bruge ferie, flextimer eller selv betale for fraværet.