Århus Lærerforenings aktivitetspulje

Før initiativet ud i livet med støtte fra ÅLF

I skoleåret 2020/21 kan medlemmer af Århus Lærerforening søge op til 7.000 kroner til initiativer, som styrker fagligheden eller fællesskabet.

Ansøgningsskema til medlemsaktivitetspuljen

Her kan du finde ansøgningsskemaet til medlemsaktivitetspuljen. Du kan også læse mere om hvad, hvem, hvor meget, hvornår og hvordan du skal ansøge.

Styrelsens retningslinjer for aktivitetspuljen

Styrelsens retningslinjer for fordeling af midler fra aktivitetspuljen.