Ansøgningsskema til medlemsaktivitetspuljen

Århus Lærerforenings styrelse har besluttet at udbyde en aktivitetspulje på 32.000 kr. til anvendelse i efteråret 2024 samt 25.000 kr. til anvendelse i foråret 2025. 

Du kan finde ansøgningsskemaet her.

 

Formålet med puljen:

 • Det skal i højere grad være muligt for medlemmerne at løfte lokale initiativer og ideer ind i foreningens arbejde.
 • Aktivitetspuljen for medlemmer skal understøtte muligheden for at nytænke de eksisterende traditionelle fællesskaber og give plads til, at medlemmerne kan mødes i nye faglige fællesskaber/netværk båret af interesse. 
 • Det er foreningens mål at skabe større sammenhænge mellem arbejdet på skoler og arbejdspladser og det politiske arbejde i Århus Lærerforening.

 

Hvad, hvem, hvor meget, hvornår og hvordan:

 • Hvem kan ansøge? Alle medlemmer med en god ide til et arrangement eller lignende, der involverer medlemmer i Århus Lærerforening. Af ansøgningen skal medlemmets fulde navn fremgå og eventuelt, hvem man søger på vegne af – altså, hvem er omfattet af ansøgningen.
 • Hvor mange penge kan man søge? Max 7.000 kr. pr ansøgning.
 • Hvordan ansøger man? Udfyld ansøgningen og send den ind til 133@dlf.org
 • Hvornår? Ansøgningsfristen for aktivitetspuljen i skoleåret 2024/2025 er den 1. september, hvor midlerne anvendes inden 31. december samme år, eller primo januar hvor midlerne anvendes inden 30. juni samme år.
 • Hvad kan man søge til? Til de skæve, vilde, kreative, sociale eller faglige ideer i organisationen. Styrelsen behandler ansøgningerne og bevilger penge ud fra kriterier om alsidighed.
 • Hvad forpliger man sig til? ÅLF vil gerne fortælle de gode historier, og derfor forpligter I jer til at hjælpe med at dokumentere aktiviteten og sende til kommunikationskonsulent Ulrik Kongsgaard på ulko@dlf.org. 

 

Har du spørgsmål til aktivitetspuljen og ansøgningsprocedure kontakt:

 • Næstformand Søren Hansen på tlf. 30295071 eller mail shns@dlf.org
 • Sekretær Jette Veigert på tlf. 8613 0388 eller mail 133@dlf.org