POLITIK

Styrelsen

Århus Lærerforening ledes af en styrelse på 12 medlemmer inkl. formand og næstformand

Styrelsen vælges på generalforsamlingen i lige år for en periode på 2 år med tiltrædelse 1. april. Der vælges også suppleanter til styrelsen.

Styrelsen udøver foreningens politik mellem generalforsamlingerne. Den træffer de konkrete beslutninger om foreningens politik efter den overordnede linje som generalforsamlingen fastlægger. Det er styrelsens opgave at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, samt at styrke sammenholdet i foreningen og tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.

Formanden/næstformanden i Århus Lærerforening udformer dagsordenen og indkalder til styrelsesmøder. Styrelsen mødes hver torsdag.

Du er velkommen til at overvære styrelsesmøderne. Giv blot Århus Lærerforening besked dagen før på tlf. 8613 0388 eller mail 133@dlf.org