POLITIK

Styrelsen

Århus Lærerforening ledes af en styrelse på 12 medlemmer inkl. formand og næstformand

Styrelsen vælges på generalforsamlingen i lige år for en periode på 2 år med tiltrædelse 1. april. Desuden vælges suppleanter til styrelsen. 

Styrelsen udøver foreningens politik imellem generalforsamlingerne. Den træffer de konkrete beslutninger om foreningens politik i forhold til omverdenen og i forhold til medlemmerne efter den overordnede linie som generalforsamlingen fastlægger.
Styrelsen forsøger herigennem at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, at styrke sammenholdet imellem medlemmerne og tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.

Styrelsen fastlægger mandater til formanden forud for forhandlinger.

Formanden/næstformanden i ÅLF udformer dagsordenen og indkalder til styrelsesmøder, som finder sted hver torsdag.

På torsdage holdes møder i styrelsen og i to faste arbejdsgrupper.

Du er velkommen til at overvære styrelsesmøderne. Giv blot ÅLF besked dagen før. (8613 0388)