Ind- og udmeldelse

Pile
- samt øvrige ændringer omkring dit medlemskab

For at blive medlem af Århus Lærerforening og dermed Danmarks Lærerforening skal du udfylde en elektronisk indmeldelsesblanket, som du finder via DLFs hjemmeside om medlemsskab.

Her finder du også information om: