POLITIK

Samarbejde

Århus Lærerforening samarbejder med en lang række organisationer og foreninger

Samarbejdet kan have mere eller mindre formel karakter.
Blandt de faste samarbejdspartnere er, de faglige foreninger i Århus, Foreningen af Skolebestyrelser i Århus, Børn og Unge, de øvrige kredse i området (KSØ), kredsene fra de de seks største byer i landet (6-by samarbejdet) og Den Kommunale Fællesrepræsentation i Århus.