Høringssvar

Her finder du de seneste høringssvar fra Århus Lærerforening
Høringssvar om udkast til ny vision på fritidsområdet – SFO

Århus Lærerforening hilser visionen på fritidsområdet velkommen. Visionen er et vigtigt og understøttende bidrag til en helhedsforståelse for det gode børne- og ungdomsliv. Foreningen er positiv overfor en styrket sammenhæng mellem undervisningen i skolen og fritidspædagogikken i SFO.

Høringssvar om vision på fritids- og ungdomsskoleområdet (UngiAarhus)

Århus Lærerforening hilser visionen på fritids- og ungdomsskoleområdet velkommen. Visionen er et vigtigt og understøttende bidrag til helhedssynet på det enkelte barn og unges udvikling.

Høringssvar afgivet i 2020

Høringssvar afgivet i 2019