Tillidsrepræsentant og TRS

Er du tillidsrepræsentant eller TRS i ÅLF, finder du diverse dokumenter, blanketter, referater, vejledninger m.v. til brug i dit TR/TRS-arbejde på InSite.
Beskrivelse af TR rollen Beskrivelse af TR rollen

Som TR er man forbindelsesled mellem Danmarks Lærerforening og medlemmerne vedrørende foreningspolitiske og -tekniske spørgsmål. Man arbejder således indenfor de beslutninger og retningslinjer, som Danmarks Lærerforening opstiller.

Lokale forhold for TR og TRS Lokale forhold for TR og TRS

Her er de lokale forhold for TR og TRS beskrevet, som ikke er omtalt i DLFs håndbog for TR.

Faglig klub Faglig klub

Tillidsrepræsentanten er formand for faglig klub, og klubben beskæftiger sig med emner, der falder ind under tillidsrepræsentantens område.

TR/TRS-møder

Liste over mødedatoer for TR/TRS/AMR-møder samt den aktuelle mødeindkaldelse findes på DLF InSite og i ÅLFs mødekalender samme sted, når den foreligger. Mødedatoerne findes også i ÅLFs mødekalender via link th.

Områdemøder Områdemøder

Hvert andet af de årlige TR/TRS/AMR-møder afholdes som områdemøder i 7 områdegrupper. Disse møder giver i højere grad mulighed for erfaringsudveksling.

Lokale kurser for TR og TRS Lokale kurser for TR og TRS

Hvert år afholder ÅLF sit eget kursus for TR og TRS på Skarrildhus. Der kan også forekomme andre lokale TR- og TRS-kurser.

KS-Ø - Kurser for TR og styrelser KS-Ø - Kurser for TR og styrelser

Det forpligtende Kredssamarbejde Østjylland (KS-Ø) afholder fælles kurser i løbet af året. Her finder du programmer og tilmelding.