Syg - og hvad så? Længerevarende sygdom

Vær opmærksom på sygedagpengestop

Om længerevarende sygemelding og sygedagpengestop

Vær opmærksom på at der med sygedagpengereformen i 2014 er indført en ny form for opfølgningsforløb - som kan træde i stedet for sygedagpengeforløbet - et såkaldt jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløbet er på en lavere ydelse end sygedagpengene svarende til kontanthjælp. Det nye forløb er rettet mod sygemeldte med uklare perspektiver for tilbagevenden – altså en situation, hvor det ikke står klart, om der skal træffes afgørelse om fx fleksjob eller førtidspension, eller hvor der ikke er et klart perspektiv for, hvornår medarbejderen kan vende tilbage i eget job eller raskmeldes til det ordinære arbejdsmarked.

Samtidig er tidpunktet for vurdering af forlængelse af sygedagpengene blevet fremrykket til 5 måneder efter første sygedagpengeudbetaling. Udbetaling af sygedagpenge påbegyndes efter 6 ugers sammenhængende sygemelding. Det er dog vigtigt at slå fast, at forlængelsesmulighederne fortsat er de samme.

Overflyttes et sygemeldt medlem til den lavere ydelse på jobafklaringsforløb falder skolens kompensation for den sygemeldte medarbejder. Det betyder kort og godt, er den sygemeldte er dyrere at vente på for skolen. Det kan betyde et pres for at vende tilbage hurtigere eller i yderste konsekvens en tidligere afsked.

Derfor skal du være meget opmærksom, hvis du er i et længerevarende sygeforløb. Inden kommunen kan stoppe dine sygedagpenge skal du partshøres. Det betyder, at du har mulighed for at gøre indsigelser mod et stop i sygedagpengene og en eventuel overflytning til ressourceforløbsydelse. Kommer du i den situation, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter Århus Lærerforening med henblik på rådgivning.

 

Hvad kan vi gøre for dig! 

  • I Århus Lærerforening kan vi rådgive dig i forhold til reglerne i sygedagpengesystemet. Vi deltager også gerne som bisidder ved opfølgningsmøder med kommunen, hvis der er behov for det.
  • Vi kan ligeledes rådgive i forhold til tilbagevenden til arbejdet efter længerevarende sygemelding samt være medvirkende til aftaler, der kan understøtte din tilbagevenden.
  • Derudover har vi gennem Danmarks Lærerforening mulighed for at betale for 4 samtaler ved psykolog.