Arbejdstidsaftale pr. 1. august 2021

Arbejdstid2021
Ny aftale pr. 1. august 2021: Mere gennemsigtighed og indflydelse på skolens prioriteringer.

Parterne bag Aarhusaftalen netop aftalt at justere den lokale aftale, der regulerer lærernes arbejdstid. Justeringen af Aarhusaftalen sikrer nu en sammenhæng med den centrale arbejdstidsaftale, A20. Det betyder blandt andet, at de tillidsvalgte prioriteres med et lavere undervisningstimetal, og at der tages et særligt hensyn til at få nyuddannede inkluderet og fastholdt i lærerjobbet.

Derudover skal aftalen styrke samarbejdet mellem skoleledelsen og det pædagogiske personale på skolerne ved blandt andet at øge gennemsigtigheden i de prioriteringer, som foretages på skolen. Derfor er der i skolernes bilag 1-drøftelser nu tilføjet et planlægningsværktøj med økonomiske nøgletal og ensartet datamateriale. Det er ud fra disse data, at drøftelserne om skolens ressourcer og prioriteringer skal foretages. Personalet skal efterfølgende præsenteres for prioriteringerne med henblik på kvalificeringen inden ledelsen sætter det sidste punktum.