Sommerferien 2024 - feriedage - økonomi

Sommerferie i danmark 2020
For lærere og børnehaveklasseledere ansat ved folkeskolerne i Aarhus Kommune, er der i 2024 kollektivt ferielukket fra og med torsdag d. 4. juli til og med onsdag d. 31. juli.

Hvis du har været uafbrudt beskæftiget i Aarhus Kommune hele det foregående ferieår (1. september 2022 – 31. august 2023) og frem til sommerferien, har du ret til fuld løn under ferien.

Hvis du ikke har været uafbrudt beskæftiget i Aarhus Kommune hele det foregående ferieår og frem til ferielukningen, vil du få et løntræk for hele eller dele af de 20 dages ferie i juli 2024.

Du kan have forskellige muligheder for at få økonomiske ydelser for de dage, som din arbejdsgiver trækker dig i løn for.

Vær opmærksom på, at kombinationer af nedenstående muligheder kan være relevant:

  • Feriepenge fra anden arbejdsgiver -> kontakt tidligere arbejdsgiver og/eller tjek din saldo på borger.dk
  • Feriedagpenge -> kontakt A-kassen
  • Arbejdsløshedsdagpenge -> kontakt A-kassen og jobnet.dk
  • Aftale med arbejdsgiver om anvendelse af forskudsferie (der vil så ikke ske løntræk for de dage, hvor der anvendes forskudsferie).

Vi anbefaler, at du får klarhed over ferieforhold og de økonomiske ydelser under denne, inden ferien påbegyndes.

Hvis du bliver syg i din ferie