Åbent brev til byrådet

Åbent brev til byrådet 27062022

Kære byråd

De aarhusianske børn og unge skal trives og have de bedste forudsætninger for at skabe sig et godt liv. Det er vi heldigvis enige om i Aarhus. Ikke desto mindre ser vi mange eksempler på, at det gode liv for vores børn og unge langtfra er alle forundt, og vi er en række organisationer, der er oprigtigt bekymrede.

Senest i analysen af bredere børnefællesskaber ser vi et dokumenteret stigende antal børn og familier med udfordringer, der ikke får den rette støtte. Den stigende mistrivsel blandt børn og unge øger udgifterne til det specialiserede område, og det lægger et massivt pres på Aarhus Kommune. Økonomien på almenområdet udhules faretruende hurtigt, og de forebyggende indsatser i fællesskaberne bliver færre. Ressourcerne og mulighederne for at skolerne og de ansatte kan ’gøre noget andet’, som det så smukt hedder i det nye børnesyn, er ikke til stede.

Hvert 6. barn under 10 år har alvorlige mentale helbredsproblemer. Hvert 7. barn får en diagnose, inden det fylder 18 år. Børn og unge mistrives og konsekvenserne fortsætter langt ind i voksenlivet. Alene i Aarhus har 2.828 unge mellem 15 og 24 år ingen anden uddannelse end folkeskolen og er hverken i gang med job eller ungdomsuddannelse. De risikerer et liv på kanten af arbejdsmarkedet. Mange af de unge mennesker er børn, vi kunne have hjulpet, hvis vi havde grebet dem tidligere.

Der er ingen tvivl om, at den uhyggelige udvikling blandt andet skyldes en udsultning af vores børn- og ungeområde i Aarhus. Vi skal have vendt udviklingen og gribe flere børn tidligere, inden mistrivslen udvikler sig. Det betaler sig, både menneskeligt og økonomisk, men det kræver, at politikerne tør have mod og vilje til at investere i byens institutionsliv.

Så kære byrådspolitikere. Det kommende budget i Aarhus Kommune må og skal indeholde en langtidsholdbar løsning, der gør op med skævhederne på børn- og ungeområdet. Byens vuggestuer, børnehaver, SFO’er, klubber og folkeskoler kan spille en afgørende rolle i at hjælpe flere børn godt på vej. Vi organisationer, der kæmper for at rykke børn fra A til B og skabe livsduelige og hele mennesker, er klar til at samarbejde med jer.

Med venlig hilsen

BUPL Århus

Århus Lærerforening

Århus Forældreorganisation

Skole og Forældre, Aarhus

Emner

Målgruppe