Sådan gør du, hvis du bliver syg i ferien

Colourbox22024402 (1)
Coronasmitte og anden sygdom stiger igen. Men du kan have ret til erstatningsferie, hvis du bliver ramt af sygdom i ferien. Læs her, hvilke rettigheder du har.

Men hvad gør du som medlem af Århus Lærerforening, hvis du på grund af sygdom – coronarelateret eller ej – må udskifte en ferie i strandstolen ud med en tur i sygesengen?

Her får du et indblik i, hvilke rettigheder og muligheder du har, hvis du bliver syg op til eller i din ferie.

Hvis du bliver syg inden ferien

Bliver du sygemeldt inden ferien påbegyndes, har du ret til at få erstatningsferie for de dage, du er sygemeldt. Dvs. er du syg tre dage af din ferie, har du ret til at holde de tre feriedage på et andet tidspunkt – ferien bliver med andre ord udskudt. Du skal huske at melde dig syg til din leder, inden din ferie skulle være begyndt. 

Hvis du bliver syg efter feriens begyndelse

Hvis du først bliver syg, efter din ferie er begyndt, skal du sygemelde dig efter skolens regler med det samme. Du ret til erstatningsferie efter de første 5 sygedage. Husk dokumentation i form af en lægeerklæring. Hvis du er i udlandet, skal du opsøge en læge her for at få en lægeerklæring. Når du er rask igen, skal du huske at raskmelde dig.

Erstatningsferien kan afholdes frem til udgangen af december 2022.

Rejser til risikolande spænder ben for erstatningsferie

Der er dog en vigtig undtagelse ovenstående: Hvis du har fået COVID-19 på en rejse til et land, som Udenrigsministeriets rejsevejledning fraråder rejser til, kan din arbejdsgiver gøre gældende, at der er tale om selvforskyldt sygdom. I så fald har du ikke ret til løn eller erstatningsferie i sygdomsperioden.

De 20 feriedage løber fra og med 4. juli og frem til og med 29. juli 2021

 

 

Emner

Målgruppe