Debatindlæg - Kampen om arbejdskraften stiger

Revne i beton
Mange plejehjem, børnehaver og hospitaler må i dag spejde forgæves efter kvalificeret arbejdskraft. Ifølge Kommunernes Landsforening vil den offentlige sektor få behov for cirka 44.000 ekstra medarbejdere frem mod 2030, hvis bare det nuværende serviceniveau skal fastholdes.

Aarhus er ingen undtagelse. Byrådet er nødt til at finde løsninger på, hvordan kommunen fastholder og rekrutterer de rette medarbejdere til arbejdet med byens yngste, ældste og sårbare borgere.

Konstante omvæltninger, nedskæringer, øgede krav og kompleksitet i opgaveløsningen og stadig mindre tid gør, at mange ansatte ikke føler, at de kan udføre deres job tilfredsstillende. Medarbejdernes muligheder for at ændre på vilkårene er forsvindende få, og det går udover arbejdsmiljøet. For flere medarbejdere bliver løsningen i sidste ende at sige op. Det er dyrt i tabte ressourcer, viden og ikke mindst et tab for borgerne, når de ikke længere kan finde tryghed i et kendt ansigt. Men først og fremmest slår den nuværende situation revner i det fundament, som fremtidens velfærd skal stå på.

I Aarhus skal nervøse førstegangsforældre mødes af vuggestuens kompetente personale, der omsorgsfuldt og professionelt tager sig af deres barn. Ligesom de pårørende til en far med demens skal vide, at personalet kan tackle netop hans sygdom og udfordringer. Som borgere har vi en forventning om, at vores kære kan regne med den fornødne hjælp. Men forudsætningen for at indfri forventningerne er, at der er medarbejdere til at løfte opgaven. Prognoserne peger på, at der de kommende år vil komme markant flere ældre og børn til byen, men samtidig vil der være færre medarbejdere til velfærdsopgaven. Det er dystre udsigter, der kræver politisk handling, hvis Aarhus stadig skal være en by, hvor borgerne ønsker at få børn og selv blive gamle i. 

Kvalificerede og motiverede medarbejdere er forudsætningen for velfærd. Og her er et godt arbejdsmiljø hjørnestenen. Der må og skal være balance mellem de krav, der stilles, og de ressourcer, der er til rådighed til at løse opgaverne.

Den dårlige økonomi i velfærdssektoren er den direkte årsag til, at dyrebar arbejdskraft forsvinder. For byrådet kan det virke svært og dyrt at investere i velfærdssektoren, men sandheden er, at det er endnu sværere og dyrere at lade være. Aarhus Kommune skal være med til at skabe rammerne for et bedre arbejdsliv uden stressede medarbejdere, og sikre en balance mellem familie- og arbejdslivet. Det nytter ikke, at arbejdsmiljøet på nogle områder er så presset, at medarbejdere ikke kan holde til at arbejde fuld tid. Eller at ufleksible arbejdstider på andre områder, gør det umuligt at få et familieliv til at fungere.

Heldigvis er der knapper at skrue på og veje, der bør udforskes. Det kunne f.eks. være mere fleksible arbejdstider, bedre muligheder for hjemmearbejde eller efteruddannelse og andre karrieremuligheder. Aarhus Kommune kan få rigtig meget ud af at se på, om alle skal arbejde lige meget gennem hele livet – eller om det giver mening, at man i nogle perioder af sit liv har mulighed for at arbejde lidt mindre. Det kan være, mens børnene er små, eller når ens ægtefælle rammes af sygdom. Det kunne også være at give bedre mulighed for at være der for en mor eller en far i deres sidste tid.

Der er ikke brug for ekspertpaneler og arbejdsgrupper, der drøfter visioner, men brug for politikere der rent faktisk gør det muligt for medarbejderne at nå i mål med den pleje, omsorg, rehabilitering eller undervisning, som borgerne har brug for og krav på. Med Aarhuskompasset skal borgeren i centrum og fagligheden i førersædet, men det bliver først en realitet, hvis byrådet reelt investerer i sine borgere og sin velfærd. Kun med politisk vilje og handlekraft, og de deraf afledte nye handlemuligheder for medarbejdere, vil kompasset kunne gøre Aarhus til et bedre sted at bo og arbejde for borgere og medarbejdere i Aarhus. 

Fakta: DKF er paraplyorganisation for en lang række faglige organisationer:
HK Kommunal
Århus Lærerforening
3F Aarhus Rymarken
3F
FOA
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd
Socialpædagogernes Landsforbund
Teknisk Landsforbund
BUPL Århus
Danske Fysioterapeuter
Ergoterapeutforeningen
Metal Østjylland
Kost & Ernæringsforbundet
Dansk El-Forbund

Emner

Målgruppe