Løft blikket fra asfalten og tilgodese byens folkeskoler

Naturvidenskab 570251
Bedre indeklima, moderne faglokaler og indbydende udearealer er med tunnelmilliarden nu reelt muligt at opnå for byens folkeskoler. Og med politisk vilje endda give en akut håndsrækning til skolernes arbejde med sårbare elever, som de længe har manglet midler til. Men det kræver, at forligspartierne får løftet blikket fra den hårde asfalt og fastlåste idé om, at pengene kun skal bruges til infrastruktur.

Aarhus har fået en milliard kroner i overskud fra Marselistunnelen, fordi staten har overtaget projektet. Det ligger lige for, at pengene skal gå til løfte byens skolebygninger til et tidssvarende niveau og hjælpe skolerne med forebyggende indsatser til de elever, som har brug for ekstra støtte. Desværre hersker der en udbredt forståelse af, at pengene skal bruges på lufthavnsprojekter og skattelettelser til erhvervslivet i stedet for byens yngste borgere.

Seneste opgørelser viser, at Aarhus Kommune bruger 13.085 kr. mindre pr. elev pr. år* set i forhold til landsgennemsnittet. Det betyder helt konkret, at lærerne dagligt står i valget mellem at hjælpe enkelte elever eller klassefællesskabet. Den mangeårige underfinansiering af folkeskolen betyder, at skolerne ikke har ressourcer til forebyggende indsatser, men i stedet ender med at sende endnu flere elever i specialklasse. I processen om fordelingen af tunnelmilliarden bør der stoppes op og reflekteres. Byens folkeskoler er utætte både indvendigt og udvendigt. Vi ved, at et bedre indeklima, moderne faciliteter til undervisningen og en prioritering af to lærer-ordninger øger elevernes trivsel og læring.

Gode rammebetingelser er ikke kun erhvervslivet forundt, men skal også komme byens yngste borgere til gode. Rammerne omkring Marselistunnelen er på plads. Nu er det på tide at få styr på rammerne i folkeskolen.

 

Debatinglægget har været bragt i Århus Stiftstidende 9. maj 2022.

*kilde: Kommunernes Landsforening – rapport ”Kend din kommune”

Emner

Målgruppe