Fortsat kongres hvert år

Img 1813
Forslaget om to-årige kongresperioder blev ikke vedtaget. En vedtægtsændring kræver to tredjedeles flertal, og det opnåede forslaget ikke ved årets kongres.

Formand for Aalborg Lærerforening Karsten Lynge Simonsen begrundede forslaget om kongres hvert andet år med, at foreningen skal bruge resurserne bedst muligt. Han nævnte, at de økonomiske og arbejdstidsmæssige ressourcer brugt på kongressen med fordel kan bruges på udvikling af foreningen og indsatser for medlemmerne.

"Vi svækker ikke foreningens demokrati ved at holde kongres hvert andet år. Derfor anbefaler jeg, at kongressen stemmer for to-årige kongresperioder", lød fra Karsten Lynge Simonsen på talerstolen.

Karsten Lynge Simonsens indlæg gav efterfølgende anledning til stor debat blandt de delegerede. Århus Lærerforenings styrelsesmedlem Flemming Pedersen gik straks på talerstolen og sagde, at han ikke gik ind for to-årige kongresperioder.

”Kongressen er Danmarks Lærerforenings øverste myndighed. Det er de delegerede på kongressen, der lægger linjerne og rammerne for, hvad hovedstyrelsen og formandskabet skal arbejde med og for. Som delegerede er vi medlemmernes repræsentanter, og vi skal værne om medlemsdemokratiet, sagde Flemming Pedersen og understregede, at medlemmernes vej til hovedstyrelsen ikke skal opleves længere end den er nu.

Niels Jørgen Jensen fra Silkeborg påpegede, at kongres hvert andet år ikke gør Danmarks Lærerforening mindre demokratisk. Men at kongres hvert andet år kan frigive ressourcer, der kan i igangsætte initiativer for medlemmerne.

Forslaget blev ikke vedtaget, fordi der ikke var to tredjedeles flertal ved håndoprækningen. 

Emner

Målgruppe