Resolution vedtaget på Danmark Lærerforenings kongres

Img 8567 Kopi
DLF's kongres til det nyvalgte folketing: Lev op til jeres politiske ansvar!

Danmarks Lærerforening forsamlet til kongres den 8. - 9. november 2022 sender vigtigt budskab til det nyvalgte folketing.

I den netop overståede valgkamp har børn og unges trivsel været i fokus. Det er nu de valgte politikere og det samlede folketing skal leve op til det store ansvar, de er blevet givet.

Over hele landet står lærerne og folkeskolen i en umulig opgave. Lærerne møder hver eneste dag ind på skolerne med høje ambitioner om at levere den bedste undervisning, være i tæt relation med eleverne og støtte op om hver enkelt elev i fællesskabet. Men de rammer der er sat for folkeskolen, umuliggør indfrielsen af ambitionerne. Mistrivslen blandt børn og unge, andelen af lærere der desværre forlader folkeskolen, og den lave søgning til læreruddannelsen taler et meget tydeligt sprog.

I år er det 10 år siden Folketinget vedtog inklusionsloven. I 2022 står det klart, at inklusionen har slået fejl, og årsagen er klar og tydelig for alle - der mangler ganske enkelt ressourcer. Det er ikke muligt for hverken kommuner eller skoler at leve op folkeskolelovens § 3, stk. 2.

Hvis vi vil en god og fremtidssikret folkeskole, skal der afsættes markant flere ressourcer. Ressourcer der sikrer flere uddannede lærere, flere lærere omkring eleverne i den daglige undervisning, øget og bedre muligheder for eftervidereuddannelse og en bedre understøttelse af PPR og øvrige støttefunktioner.

Der er et akut behov for at se på folkeskolens udfordringer, og der er i valgkampen talt meget om akutpakke til sundhedsvæsenet. Vi ønsker det samme for folkeskolen, men en akutpakke kan ikke stå alene. Der skal langsigtede løsninger på bordet og reel vilje til at prioritere børn og unges fremtid, og så skal der skabes politisk ro om vores folkeskole.

Danmarks Lærerforening står klar med den fagprofessionelle hjælp og viden, men det er jer politikere, der har det overordnede ansvar for Danmarks fremtid, lev op til det! 

Læs mere om behandlingen af resolutionen på kongressen her

Resolutionsforslag stillet af Det Forpligtende Kredssamarbejde Østjylland (KSØ)

Emner

Målgruppe