Store besparelser på børn og unge

syg sparegris
Aarhus kommunes Byråd vedtog den 12. oktober budgettet for 2023-2026. Budgettet indeholder en beslutning om, at der samlet i Århus Kommune skal spares 229 mio. kr. Børn og Unges andel af besparelserne udgør 91 mio. kr. i 2023 og 110 mio. kr. i 2024-2026. Spareforslagene sendes nu i høring, der frist for fremsendelse af høringssvar 24. november.

Læs sparekataloget her:

https://deltag.aarhus.dk/sites/default/files/documents/Sparekatalog%20for%20B%C3%B8rn%20og%20Unge.pdf

Kataloget indeholder en række besparelser på skoleområdet. Men der er ikke råd til at spare én krone mere på skoleområdet. Derfor indkalder Århus Lærerforening medlemmerne til virtuelt møde mandag den 14. november med henblik på at afgive høringssvar.

Emner

Målgruppe