Mindeord Thorkild Simonsen 1926-2022

I 2007 bragte Århus Lærerforenings blad SKOLEN et interview med Thorkild Simonsen. I anledning af hans død den 4. september gen-bringer vi hermed interviewet. Han bisættes i dag fra Aarhus Domkirke.

Læs hele interviewet her: "Skolelivet var fundamentet"

Emner

Målgruppe