Debatindlæg - Nu må de århusianske socialdemokrater beslutte sig: Skal vi have den lille skattestigning eller de store velfærdsforringelser?

"Økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen er i gang, og her er man ved at spænde bæltet ind. Sagen er bare den, at velfærden i Aarhus Kommune ikke har flere flossede huller i bæltet at give af", skriver Dorthe Ryom Fisker og Kresten Vendelboe.

Debatindlæg bragt i Aarhus Stiftstidende den 24. maj 2023.

Socialdemokraterne i Aarhus bruger mange kræfter på at levere tekniske forklaringer på, hvorfor man ikke vil hæve kommuneskatten. Man henviser blandt andet til, at "de lette løsninger sjældent er de bedste". Men hvilke løsninger foreslår Socialdemokratiet så i stedet? Det står hen i det uvisse.

Til gengæld er problemerne for vores fælles velfærd til at tage og føle på: Seneste eksempel er fra 2. maj, hvor formændene for landets seks største lærerkredse sendte et åbent brev til kommunalpolitikerne, hvori de adresserede den stigende mistrivsel hos børn og unge og udtrykte en stærk bekymring for den danske folkeskole. Er det virkelig et samfund, vi ønsker at leve i?

Økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen er i gang, og her er man ved at spænde bæltet ind. Sagen er bare den, at velfærden i Aarhus Kommune ikke har flere flossede huller i bæltet at give af.

Det har bestyrelsesmedlemmerne og de to lokalformænd for Socialdemokratiet i Harlev-Framlev og Borum-Lyngby indset for længst: De opfordrer nu alle partier i Aarhus Byråd til at hæve skatten med ét procentpoint i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Hvis de århusianske socialdemokrater vælger at lytte til deres partifæller, kan vi få en reel diskussion om, hvordan vi så bruger de ekstra millioner på at løse velfærdskrisen.

SF, Katrine Vinther Nielsen fra Enhedslisten og Thure Hastrup, uden for parti, er nået frem til samme erkendelse – om end i lidt mindre skala. De foreslår at sætte kommuneskatten op med 0,1 procentpoint i 2024, yderligere 0,1 procentpoint i 2025 og yderligere 0,1 procentpoint i 2016. Fuldt indfaset og ved udfaset strafsanktion vil det svare til en øget skatteindtægt på 200-250 millioner kroner årligt.

Forslaget skal behandles på byrådsmødet onsdag 24. maj, så nu får socialdemokraterne chancen for at lytte til både borgerne, deres eget bagland og ikke mindst deres politiske kolleger, som er gået kompromisets vej.

Som samlet fagbevægelse i byen har vi gennem det seneste år gentagne gange opfordret vores byrådspolitikere til at kaste blikket imod en lille skattestigning i stedet for store velfærdsforringelser. Nu mangler vi bare, at Socialdemokratiet viser modet til at træffe den beslutning, der er nødvendig.

Link til debatindlæget: Nu må de århusianske socialdemokrater beslutte sig: Skal vi have den lille skattestigning eller de store velfærdsforringelser?

Emner

Målgruppe