Valget til hovedstyrelsen er i gang, og din stemme er vigtig

2L8a4419
Danmarks Lærerforening skal have ny hovedstyrelse for de næste fire år, og fra i dag kan alle stemmeberettigede medlemmer afgive deres stemme. Ifølge formanden for Århus Lærerforening er valget afgørende for sammenhængskraften i DLF.

Klokken 09.00 blev der åbnet for de digitale stemmeurner til hovedstyrelsesvalget, og i samme øjeblik stod et halvt hundrede aarhusianske tillidsrepræsentanter og krængede sjælen ud til morgensang på et konferencecenter i det midtjyske. Også formand Dorthe Fisker deltager i TR/TRS-kurset på Skarrildhus, og hun er ikke i tvivl om, at hovedstyrelsesvalget har stor betydning for det enkelte ÅLF-medlems hverdag:

- Sammenhængskraften i vores forening er vigtig for at kunne lave gode politiske løsninger for folkeskolen. DLF repræsenterer medlemmer over hele landet, og vores kontekster er ikke ens. Hovedstyrelsesmedlemmerne løser en stor del af denne opgave ved at være repræsenteret ude i de samarbejdsfora, der er for kredsene. De bringer viden til og fra DLF om medlemmernes arbejdsvilkår og skolens hverdag, og det er det politiske samarbejde mellem kredsene og hovedforeningen, der gør os til en samlet stærk fagforening. 

De to aarhusianske kandidater til hovedstyrelsen er Dorthe Krejlgaard og Rikke Gierahn. Du kan læse deres valgoplæg på folkeskolen.dk/hovedstyrelsesvalg og få et overblik over alle kandidater.

Afstemningen slutter den 5. december kl. 16.00. Hvis du ønsker at følge med i valgbarometeret, kan du klikke her: https://votes.assembly-voting.com/dlf_hoved_2023/turnout

 

 

Fakta om hovedstyrelsesvalget:

Hovedstyrelsen vælges for perioden fra 1. januar 2024 til og med 31. december 2027. Den består af 23 medlemmer.

Formand Gordon Ørskov Madsen og næstformand Niels Jørgen Jensen er valgt for de næste fire år. Skolelederne, de studerende og pensionisterne vælger deres egne repræsentanter.

Til de resterende 18 pladser er der to kandidater på valg fra Århus Lærerforening: Rikke Gierahn og Dorthe Krejlgaard.

Alle stemmeberettigede medlemmer vil modtage en mail med et direkte link til afstemningen. Hvert medlem råder over 18 stemmer, der kan gives til én kandidat eller fordeles på flere kandidater. 

Emner

Målgruppe