Mere frihed og et styrket lærerværelse er afgørende elementer i regeringens skoleudspil

Hygge
Regeringens skoleudspil blev i dag præsenteret af børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, og det indeholder i alt 35 elementer. Mulighed for kortere skoledage samt kompetenceudvikling i specialpædagogik er ifølge Århus Lærerforenings formand, Dorthe Fisker, helt centralt for at få puslespillet til at gå op.

Der var på alle måder spænding i rummet, da børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye trådte ind i et fysiklokale på Mosedeskolen i Greve for at lancere sin nye plan for folkeskolen.

- Vi vil træde et væsentligt skridt tilbage og overlade mere indflydelse til skolen, sagde ministeren og understregede, at tilbagetrækningen skal gælde for både Christiansborg og for kommunerne.

Med andre ord: Et paradigmeskifte for folkeskolen som Århus Lærerforenings formand, Dorthe Fisker, har savnet i årevis.

- Jeg hørte ministerens præsentation som et opgør med en forfejlet skolepolitik, hvor politikerne blander sig i for meget. Det er et tiltrængt signal til lærerne om, at man har tillid til vores faglighed, og at den skal bringes mere i spil.  

Som et led i målsætningen om mere frihed under ansvar, lægger regeringen blandt andet op til mulighed for kortere skoledage, slankning af folkeskolens læreplaner samt et serviceeftersyn af kvalitetstilsynet med folkeskolerne. Alle tre er ifølge Dorthe Fisker vigtige elementer i en kursændring.

- Helt overordnet lægges der op til, at beslutninger om skoledagens struktur og indhold træffes lokalt. Det betyder også, at lærerne skal have mere indflydelse og mulighed for at deltage i de pædagogiske og organisatoriske drøftelser på skolen.

Formanden for Århus Lærerforening peger også på en anden overskrift i skoleudspillet som en afgørende brik, hvis den nye retning for folkeskolen skal få succes: Et styrket lærerværelse. Regeringen foreslår blandt andet bedre videreuddannelsesmuligheder for lærere samt mulighed for kompetenceudvikling i specialpædagogik og klasseledelse.

- Vores medlemmer efterspørger fortsat tid til at forberede undervisning af høj kvalitet og til pædagogisk og didaktisk udvikling. De frisættelser, der lægges op til, er et skridt på vejen, men selvom der ifølge ministeren følger nye ressourcer med, er der stadig grund til bekymring over skolernes pressede økonomi.

De første politiske forhandlinger om skoleudspillet forventes at starte i begyndelsen af 2024. Århus Lærerforening ser frem til at indgå i dialog med de andre lokale aktører på folkeskoleområdet: Elever, forældre, skoleledere, kommuner og politikere.

Du kan få et overblik over hele skoleudspillet her:

https://www.folkeskolen.dk/folkeskolereform-greve-kommune-skolepolitik/her-er-regeringens-skoleudspil/4736944

Emner

Målgruppe