Den oplagte, den oversete og den omdiskuterede: Jeg stemmer ja til OK24

Dorthe Ok 24 Kopi
Styrelsen i Århus Lærerforening har drøftet OK24-resultatet uden at nå til enighed. Som formand anbefaler jeg at stemme ja. Det er der især tre grunde til.

Debatindlægget er bragt på ÅLF's LinkedIn-side den 08.04.24

 

Den oplagte

Den oplagte grund til at stemme ja til OK24 er de generelle lønstigninger på i alt 6,51 procent. Fra den 1. april stiger lønnen markant, og allerede i år vil den gennemsnitlige lærer få 2300 kroner mere på lønsedlen. I den toårige overenskomstperiode er der også indlagt en ekstra forhandling, som kan føre til højere lønstigninger i 2025.

Vi har alle kunnet mærke den rekordhøje inflation, og derfor har løn også for første gang i mange år været det tema, der har fyldt mest i processen med at opstille krav. Det har aldrig været realistisk at indhente alt det tabte med én overenskomstfornyelse, men fordi prisudviklingen ifølge Det Økonomiske Råd skønnes at ligge på 4,3 procent i perioden, kan vi se frem til en reallønsforbedring for alle medlemsgrupper. 

Derudover er det blevet aftalt at videreføre reguleringsordningen. Det er den ordning, der sikrer, at vi på det offentlige arbejdsmarked følger med den private lønudvikling. Fremadrettet overgår vi til et nyt lønindeks, der giver et mere præcist grundlag for sammenligningen.

 

Den oversete

Den nye overenskomst giver mulighed for at have en tillidsrepræsentant på alle arbejdspladser. Det er vigtigere, end det lyder, og derfor er det måske også en lidt overset grund til at stemme ja til OK24. En TR er foreningens vigtigste led, som alle medlemmer bør have let adgang til.

 Med OK24-resultatet kan der aftales en ny TR-struktur på arbejdspladser, der er geografisk opdelt, såsom skoler på flere matrikler. Det er også blevet præciseret, at TR kan mødes med nyansatte i arbejdstiden, fx i forbindelse med introduktion til arbejdspladsen. Det er bydende nødvendigt i en tid, hvor nyansatte har sværere ved at få fodfæste. Det gælder både for de nyuddannede, men også for de erfarne som kommer til fra en anden skole eller arbejdsplads.

 

Den omdiskuterede

Der er ingen tvivl om, at kompetencefonden på det kommunale område har skabt debat i foreningen, blandt de tillidsvalgte og på de sociale medier. Det ER også et nybrud med, hvad vi er vant til at bruge overenskomsten til.

Som regel plejer arbejdsgiver at have ansvaret for at sikre og finansiere eftervidereuddannelse til medarbejderne. Det er derfor vigtigt at understrege, at det også i fremtiden vil være sådan, at obligatoriske kurser - som lederen ønsker at medarbejderen gennemfører - skal være betalt af arbejdsgiver.

Men kompetencefonden vil efter min mening i højere grad gøre det muligt for den enkelte medarbejder at få kompetenceudvikling inden for relevante områder. Områder som medarbejderen vel at mærke selv har valgt.

Derudover kan der med kompetencefonden søges midler til vikardækning, hvilket altid har været den største udfordring for os lærere, da vikardækningen er en dyr post. Arbejdsgiver skal medfinansiere 20% af udgifterne, og set i lyset af skolernes pressede økonomi er der rejst berettiget tvivl om, hvorvidt det er muligt. Jeg deler denne bekymring. Jeg mener dog, at kompetencefonden er en mulighed, som vi skal gribe og prøve af. Duer modellen ikke, og bliver der uddannet for få, så må vi se på, om den skal ændres ved en kommende overenskomst.

 

Om igen

Når alt det er sagt, og når jeg kigger ud over et landskab bestående af oplagte, oversete og omdiskuterede grunde til at stemme ja til OK24, står det samtidig klart for mig, at der mangler et sidste O i overenskomstligningen: Om igen. For i styrelsen i Århus Lærerforening har vi også drøftet de dele, som aftalen ikke er nået i mål med: Større forpligtelser i forhold til arbejdstidsaftalen, forbedrede seniorvilkår og lærerstartsordninger.

Styrelsen i Århus Lærerforening er ikke nået til enighed om, hvorvidt den anbefaler at stemme ja eller nej til OK24. Men den er enig i én ting: Husk at brug din stemme. Den er fundamentet for det hele.


 Læs mere om OK24 på DLF’s hjemmeside. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at rette henvendelse til din TR eller Århus Lærerforening. 

Emner

Målgruppe