Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø

Mobning og chikane

Arbejdstilsynets definition på mobning:

"Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem".

Hvis du er udsat for mobning på din arbejdsplads, har din leder mulighed for at henvise til samtaler ved psykolog gennem Institut for Relationspsykologi.

Derudover har Arbejdstilsynet en landsdækkende hotline i forhold til mobbeproblematikker. Arbejdstilsynets hotline har nummeret: 70 12 12 88.

I linket til højre kan du finde Aarhus Kommunes vejledning til Indsatsen mod vold, mobning og chikane. 

Aarhus Kommunes vejledning til Indsatsen mod vold, mobning og chikane