Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø

Stress

Vi bliver alle fra tid til anden ramt af arbejdspres.

Er vi ramt over en længere periode, uden at vi har tilstrækkeligt med indflydelse på det eller en oplevelse af, at det vi gør, giver mening, så kan arbejdspresset "sætte sig" og gøre os syge. I så fald er det vigtigt, at du rækker hånden ud og beder om hjælp.

Nedenfor er oplistet nogle af de tilbud, der er til stressramte i Aarhus Kommune.

Danske Erhvervspsykologer - henvisning til psykolog gennem arbejdsgiver
Alle folkeskoler i Aarhus Kommune er tilknyttet Danske Erhvervspsykologer, hvor skolelederen har mulighed for at henvise til samtaler ved psykolog.

Arbejdsmedicinsk Klinik - henvisning gennem egen læge
Arbejdsmedicinsk Klinik tilbyder udredningssamtale i forbindelse med arbejdsrelateret stress, lige som de efterfølgende har mulighed for at visitere til deres gruppeforløb omkring stress. Din praktiserende læge kan henvise til Arbejdsmedicinsk klinik.

Stressforløb hos Folkesundhed Aarhus
Folkesundhed Aarhus har særlige gruppeforløb tilrettelagt til borgere ramt af stress. Du kan læse mere på https://folkesundhed.aarhus.dk/