Krisehjælp - hvor kan du gå hen?

Krisehjælp
Hvis du befinder dig i en krise, kan du kontakte Århus Lærerforening

I Århus Lærerforening har vi konsulenter, der gennem samtale kan hjælpe dig med at finde handlemuligheder og som kan rådgive og vejlede i, hvor du kan hente yderligere hjælp. Nedenfor kan du danne dig et overblik over nogle af de muligheder, der er for at få hjælp.

Krisehjælp på arbejdspladsen

Lederne på de enkelte skoler i Aarhus har mulighed for at henvise dig til en krisepsykolog via Falck. Er du i krise, kan du kontakte din leder – enten selv eller via din tillidsrepræsentant eller din arbejdsmiljørepræsentant – og herigennem blive henvist til krisepsykolog. Enkelte arbejdspladser tilbyder medarbejderne at betale nogle timer med en ekstern coach.

Arbejdsrelateret krisehjælp gennem Danmarks Lærerforening

Du kan henvende dig direkte til Danmarks Lærerforening på telefon 3369 6300. Her kan du blive stillet videre til Rådgivning for Psykisk Arbejdsmiljø, hvor du får mulighed for at tale med en konsulent, som har erfaring med rådgivning om psykiske arbejdsmiljøproblemer. Konsulenten vurderer, om du efterfølgende skal tilbydes nogle timer ved en lokal psykolog. På samme side kan du også også booke en tid til at tale med konsulenten online. Du kan læse mere og booke tid her.

 

Private forsikringer

Mange private forsikringer rummer muligheden for betaling af et antal psykologsamtaler, så tjek din egen forsikring.

Praktiserende læge

Årsagen til dit behov for krisehjælp kan være omfattet af sygesikringen. Det betyder i givet fald, at du kan få sygesikringstilskud til samtaler med en psykolog. Du skal henvises via din egen læge.

Arbejdsmedicinsk Klinik

På Arbejdsmedicinsk Klinik ydes der hjælp i form af udredning og rådgivning til ansatte, der har en arbejdsrelateret krise. Følgende kan blandt andre henvise: praktiserende læge, fagforeningen og arbejdsmiljørepræsentanten. Du kan læse mere om klinikken her:

http://www.auh.dk/om+auh/afdelinger/arbejdsmedicinsk+klinik