Generalforsamling i Århus Lærerforening den 11. februar 2021

Logo
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Århus Lærerforening, kreds 133, torsdag den 11. februar 2021 kl. 17.00.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 12 og 13.

Endelig dagsorden opslås på arbejdspladserne og foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest den 28. januar 2021 kl. 10.00.

På grund af covid-19 blev den ordinære generalforsamling fredag den 13. marts 2020 udsat. Det er denne generalforsamling, vi nu indkalder til. Generalforsamlingen afholdes virtuelt som følge af covid-19, og der vil blive udsendt yderligere information herom i løbet af januar 2021.

Målgruppe