Medlemmer

 • Afstemningen om OK-resultatet er i gang

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2021/april/afstemningen-om-ok-resultatet-er-i-gang 7. april 2021

  Afstemningen om OK-resultatet er i gang. I lighed med tidligere afstemninger udlodder Århus Lærerforening en gavekurv til de tre arbejdspladser med den højeste stemmeprocent.

 • Medlemmer og fraktioner

  Sti: https://aalf.dk/medlem/medlemmer-og-fraktioner 11. august 2020

  Medlemmerne er delt ind i fraktioner efter deres ansættelsesform: lærere, børnehaveklasseledere, ledere, studerende og pensionister.

 • Medlemmer af statsgaranterede pensionsordninger skal vælge udbetaling af fritvalgstillæg senest 1. oktober

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2023/september/medlemmer-af-statsgaranterede-pensionsordninger-skal-vaelge-udbetaling-af-fritvalgstillaeg-senest-1-oktober 19. september 2023

  I overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne er der i § 13 aftalt et fritvalgstillæg på 1,38 % af den pensionsgivende løn. Tillægget kan udbetales som løn eller den ansatte kan vælge forhøjelse af pensionsbidraget.

 • 400 års julehistorie i Den Gamle By

  Sti: https://aalf.dk/medlem/arrangementer-og-kurser/medlemsarrangementer-efteraar-2023/400-aars-julehistorie-i-den-gamle-by 15. maj 2023

  Kom med ÅLF på en rejse gennem 400 års julehistorie i Den Gamle By.

 • Kontingent

  Sti: https://aalf.dk/medlem/kontingent 9. maj 2017

  Kontingentet for alle medlemmer består af kredskontingent og det centrale kontingent.

 • Hovedstyrelsen i DLF

  Sti: https://aalf.dk/politik/hovedstyrelsen-i-dlf 15. december 2015

  Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening vælges for fire år og består af 23 medlemmer.

 • Medlemsmøde om periodeforhandlingen

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2020/januar/medlemsmoede-om-periodeforhandlingen 24. januar 2020

 • Lærerne stemmer ’ja’ til overenskomst

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2021/april/laererne-stemmer-ja-til-overenskomst 19. april 2021

  85,75 procent stemte ja og 14,25 procent nej til lærernes overenskomst for april 2021 til marts 2024. 48,5 procent af de stemmeberettigede medlemmer af Århus Lærerforening deltog i urafstemningen, der sluttede i morges.

 • Særlig fond

  Sti: https://aalf.dk/politik/saerlig-fond 17. november 2023

  Formålet med Århus Lærerforenings Særlig Fond er at kunne yde støtte til medlemmer under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold

 • To ÅLF-kandidater valgt til hovedstyrelsen

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2019/december/hs-valg-afgjort 3. december 2019

  Gordon Ørskov Madsen og Rikke Gierahn Andersen er genvalgt til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening.


 • Her vises 1 til 10 ud af 121

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Udvalgte emner