Medlemmer af statsgaranterede pensionsordninger skal vælge udbetaling af fritvalgstillæg senest 1. oktober

sparegris og penge
I overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne er der i § 13 aftalt et fritvalgstillæg på 1,38 % af den pensionsgivende løn. Tillægget kan udbetales som løn eller den ansatte kan vælge forhøjelse af pensionsbidraget.

Danmarks Lærerforening har konstateret, at der er en utilsigtet uhensigtsmæssighed i formuleringen om forhøjelse af pensionsbidrag i stedet for udbetaling af fritvalgstillæg for så vidt angår medlemmer af de statsgaranterede pensionsordninger.

Statsgaranterede pensionsordninger er fx Pensionsordningen for lærere i fri- og efterskoler (Efterlønskassen), Pensionsordningen af 1925 for private eksamensskoler (P25) og Pensionsordningen for højskoler, landbrugsskoler og håndarbejdsskoler (Højskolekassen).

Uhensigtsmæssigheden medfører, at valg af en forhøjelse af pensionsbidrag ikke kan indbetales til LP Pension.

Vælges forhøjelsen, skal indbetaling ske til staten – men det vil ikke medføre forhøjelse af pensionen.

Medlemmer af disse statsgaranterede pensionsordninger opfordres derfor til at foretage et omvalg af deres fritvalgstillæg til udbetaling i stedet for pensionsforhøjelse.

Berørte medlemmer skal foretage et valg for det kommende kalenderår inden 1. oktober 2023 ved skriftlig henvendelse til arbejdsgiver. 

Danmarks Lærerforening er i dialog med aftalens parter (LC og KL) om at ændre formuleringen, så indbetaling af fritvalgstillæg til Lærernes Pension også er en mulighed for medlemmer af disse pensionsordninger; i overensstemmelse med intentionen i overenskomsten om fritvalgstillæg.

Emner

Målgruppe