Pension

 • Sygemeldt og pension

  Sti: https://aalf.dk/arbejdsliv/syg-og-hvad-saa/sygemeldt-og-pension 8. marts 2019

  Der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du bliver syg.

 • Konsulenter

  Sti: https://aalf.dk/om-aalf/medarbejdere-i-aalf/konsulenter 23. oktober 2023

  Århus Lærerforenings konsulenter og sagsbehandlere har ekspertise indenfor flere felter herunder:

 • Pension

  Sti: https://aalf.dk/arbejdsliv/loen-og-penge/pension 10. september 2020

  Overenskomstpension er en opsparingspension

 • Valg til medlemsforum LP – kreds 133

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2022/maj/valg-til-medlemsforum-lp-kreds-133 30. maj 2022

  Flere grønne og bæredygtige investeringer. Flere muligheder for at tilpasse sin pension til egne interesser og levevilkår. Det er nogle af ønskerne fra de tre kandidater og medlemmer af Århus Lærerforening, når de stiller op til valg til Lærernes Pensions Medlemsforum.

 • Medlemmer af statsgaranterede pensionsordninger skal vælge udbetaling af fritvalgstillæg senest 1. oktober

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2023/september/medlemmer-af-statsgaranterede-pensionsordninger-skal-vaelge-udbetaling-af-fritvalgstillaeg-senest-1-oktober 19. september 2023

  I overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne er der i § 13 aftalt et fritvalgstillæg på 1,38 % af den pensionsgivende løn. Tillægget kan udbetales som løn eller den ansatte kan vælge forhøjelse af pensionsbidraget.

 • Sygemeldt og LP pension

  Sti: https://aalf.dk/arbejdsliv/syg-og-hvad-saa/sygemeldt-og-pension/sygemeldt-og-lp-pension 20. oktober 2014

  Som overenskomstansat lærer blev du ved ansættelsen optaget i Lærernes Pension (LP). Her kan du være omfattet af en forsikringsordning, dels en alderspension og eventuelt et engangsbeløb. Alt sammen på baggrund af de papirer, du returnerede til LP – og de valg du traf – eller siden har truffet.

 • Medlemmer og fraktioner

  Sti: https://aalf.dk/medlem/medlemmer-og-fraktioner 9. april 2024

  Medlemmerne er delt ind i fraktioner efter deres ansættelsesform: lærere, børnehaveklasseledere, ledere, studerende og pensionister.

 • Kontingent

  Sti: https://aalf.dk/medlem/kontingent 9. maj 2017

  Kontingentet for alle medlemmer består af kredskontingent og det centrale kontingent.

 • Seniorpolitik

  Sti: https://aalf.dk/arbejdsliv/seniorer/seniorpolitik 8. september 2020

  Seniordage hvis du er kommunalt ansat

 • Ingen modregning for at hjælpe flygtningebørn

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2022/maj/ingen-modregning-for-at-hjaelpe-flygtningeboern 12. maj 2022

  Pensionerede lærere bliver nu ikke modregnet i deres efterløn eller pension, når de underviser ukrainske børn. Efter pres fra blandt andre Danmarks Lærerforening dropper regeringen modregningen af deres løn.


 • Her vises 1 til 10 ud af 28

  1 2 3

Udvalgte emner